OM十三周年 | 多姿多彩

Time: 2018-03-09 11:23:39

               \
超 值 买 赠

 

活动时间:2018年3月1日-3月31日

 

活动规则:任一款 OM年卡价值900元的武林秘笈(含价值600元辅具大礼包+价值300元的辅具专题课

定 制 卡 抢 购

 

活动时间:2018年3月18日(9:00-21:00)

 

定制卡类:【2年不限次卡】16800元 限3张

                【120次年卡】    7800元   限4张

                【70次年卡】      5800元   限5张

 

活动规则:特别版会员卡不与其他折扣及活动叠加

 

抢购通道:支付宝  zheng.003@163.com 郑影

 

确认方式:抢购时间以支付宝到账时间为准,名额按收账时间排序,若超出有效名额,我们将第一时间退款至原账户。


客服一点击这里给我发消息 客服二点击这里给我发消息 QQ群:17649912